Jiaxin Wu

Jiaxin Wu
Jiaxin Wu
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Pingfeng Wang (PHD)

Research Areas

  • Design and Manufacturing

Related News